Chọn loại tên miền theo nhóm

Đăng ký thêm Hosting

Hãy chọn một gói Hosting cho tên miền

Chúng tôi đang có rất nhiều gói Hosting phù hợp với nhu cầu của quý khách

Đăng ký Hosting
Transfer tên miền về BKNS

Tên miền transfer về BKNS sẽ được gia hạn thêm 1 năm!*

* Có một số tên miền sẽ có chính sách gia hạn sau

Transfer tên miền ngay