– Thuê chỗ đặt đường truyền 1Gbps, miễn phí lắp mạng LAN chỉ còn 2.800K

– Thuê chỗ đặt đường truyền 500Mbps, điện 600W chỉ còn 1.900K

– Thuê chỗ đặt đường truyền 200Mbps, điện 600W chỉ còn 1.300K

Xem thêm tại đây.Monday, May 7, 2018

« Quay lại