[KM] Khuyến mãi khủng tháng 4 năm 2018

- Mua hosting tặng .com
- Giảm 10% Cloud VPS 5-6-7-8
- Tên miền .vn chỉ còn 690K, tên miền .com.vn chỉ còn 590K
- Tên miền .com chỉ còn 169K

17th Apr 2018