Hướng dẫn cấu hình bản ghi cho tên miền sử dụng Email Hosting.

  • 40 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Dịch vụ Email hosting là gì?

Email hosting là một dịch vụ thư điện tử được cung cấp trên một hệ thống máy...

So sánh giữa dịch vụ Email Hosting và các dịch vụ Email khác.

Hiện tại dịch vụ Email Hosting đang được BKNS cung cấp với rất nhiều tính năng ưu việt. So...

Khác nhau giữa Email Hosting và Email Marketing.

Email Hostinglà dịch vụ Email dành riêng cho các công ty cần độ...

Hướng dẫn sử dụng Email hosting

Hướng dẫn quản lý Cloud Email Để sử dụng email cloud các bạn sẽ cần cấu hình các bản ghi Email,...

Hướng dẫn sử dụng Email Marketing

Chào các bạn! Sau khi các bạn đăng ký dịch vụ Email Marketing,...