Bài viết

 Dịch vụ Email hosting là gì?

Email hosting là một dịch vụ thư điện tử được cung cấp trên một hệ thống máy...

 Hướng dẫn cấu hình bản ghi cho tên miền sử dụng Email Hosting.

 Hướng dẫn quản lý Cloud Email

Để sử dụng email cloud các bạn sẽ cần cấu hình các bản ghi Email, bạn có thể thảm khảo cấu hình...

 Hướng dẫn sử dụng Email Marketing

Chào các bạn! Sau khi các bạn đăng ký dịch vụ Email Marketing,...

 Hướng dẫn sử dụng Email hosting

Hướng dẫn quản lý Cloud Email Để sử dụng email cloud các bạn sẽ cần cấu hình các bản ghi Email,...

 Hướng dẫn đổi mật khẩu trong Email Hosting hoặc Email theo Hosting Linux Directadmin.

Để đổi mật khẩu của email được cung cấp trên nền tảng Cloud hoặc Email đi kèm Hosting Linux...

 Khác nhau giữa Email Hosting và Email Marketing.

Email Hostinglà dịch vụ Email dành riêng cho các công ty cần độ...

 So sánh giữa dịch vụ Email Hosting và các dịch vụ Email khác.

Hiện tại dịch vụ Email Hosting đang được BKNS cung cấp với rất nhiều tính năng ưu việt. So...