Tháng 10 BKNS gửi tới quý khách chương trình khuyến mãi “THANH TOÁN NGẮN HẠN SỬ DỤNG DÀI HẠN”

Áp dụng cho đơn hàng đăng ký mới tại BKNS với các dịch vụ sau:

A. Dịch vụ Cloud hosting SSD + Email Hosting

1. Tặng 06 tháng sử dụng với đơn hàng thanh toán 12 tháng.

2. Tặng 12 tháng sử dụng với đơn hàng thanh toán 24 tháng.

3. Tặng 18 tháng sử dụng với đơn hàng thanh toán 36 tháng.

B. Dịch vụ Cloud VPS SSD

1. Tặng 03 tháng sử dụng với đơn hàng thanh toán 12 tháng.

2. Tặng 06 tháng sử dụng với đơn hàng thanh toán 24 tháng.

3. Tặng 12 tháng sử dụng với đơn hàng thanh toán 36 tháng.

Điều kiện áp dụng:

1. Hosting áp dụng từ gói 03 trở lên, VPS áp dụng từ gói 01.

2. Khuyến mãi không áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác.

3. Thời gian khuyến mãi không được quy đổi thành tiền.

4. Không bảo lưu thời gian sử dụng, và chuyển sang dịch vụ khác.

5. Khuyến mãi áp dụng từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 25/10/2019.

LandingTuesday, October 1, 2019

« Quay lại