Công cụ kiểm tra việc cài đặt chứng chỉ số SSL

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt chứng chỉ SSL, thông thường khách hàng sẽ có thể truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS. Tuy nhiên, quý khách cần dùng công cụ kiểm tra hoạt động của chứng chỉ số SSL để test lại, nhằm đảm bảo website tương thích với mọi phiên bản của trình duyệt.

Tham khảo hướng dẫn chọn SSL phù hợp: https://khachhang.bkns.vn/knowledgebase/123/La-chn-Chng-Ch-SSL-phu-hp.html
Tham khảo dịch vụ chứng chỉ SSL BKNS cung cấp: http://www.bkns.vn/ssl-bao-mat.html

Công cụ kiểm tra việc cài đặt chứng chỉ số SSL của từng nhà cung cấp như sau:

1/ VeriSign:
https://knowledge.verisign.com/support/ssl-certificates-support/index?page=content&id=AR1130

Ô Common name nhập vào tên miền
Ô port nhập vào port 443 (HTTPS), hoặc 465 (SMTPS), 995 (POP3S)
Kết quả cần trả về "Status: Successful"

2. GeoTrust:
https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index?page=content&id=SO9557

Ô Common name nhập vào tên miền
Ô port nhập vào port 443 (HTTPS), hoặc 465 (SMTPS), 995 (POP3S)
Kết quả cần trả về "Status: Successful"

3. Digicert:
http://www.digicert.com/help/

Nhập vào tên miền:port, ví dụ smtp.domain.com.vn:25
Kết quả cần trả về thông tin chi tiết của chứng chỉ số và các Intermediate CA.
4. RapidSSL:
https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&id=SO9556

Ô Common name nhập vào tên miền
Ô port nhập vào port 443 (HTTPS), hoặc 465 (SMTPS), 995 (POP3S)
Kết quả cần trả về "Status: Successful"

Anh Minh - BKNS.VN
  • 0 người đã đánh giá bài viết này là hữu ích
Bài viết này có giúp quý khách giải quyết vấn đề đang gặp?

Related Articles

Chứng Chỉ SSL là gì?

SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là...

Lựa chọn Chứng Chỉ SSL phù hợp

Có nhiều loại chứng chỉ SSL phù hợp cho từng nhu cầu và từng đối tượng...

So sánh các loại chứng chỉ số giá rẻ

Chứng chỉ số giá rẻ rất thích hợp với các khách hàng cá...

Giới thiệu về chứng chỉ số SSL giá rẻ

Trong thời đại của Internet và sự bùng nổ của thương mại điện tử, việc mở...

Extended Validation (EV) là gì?

Extended Validation (EV) là một hình thức xác minh đặc biệt của của...