Danh mục

Làm việc với database 5

Các vấn đề liên quan đến Import, export database, quản lý và khai báo database.

Làm việc với email 1

Các vấn đề liên quan tới email

Làm việc với File 1

Các vấn đề liên quan đến phân quyền, quản lý file

Bài viết

 Hướng dẫn Create Domain trong hosting Window

Chào bạn ! Để tạo domain chính xác trong hosting window ( Plesk ) bạn cần...