Cách trỏ tên miền quốc tế về host

Bước 1 : Vào trang web: http://domain.bkns.vn/customer/

và đăng nhập vào bằng thông tin quản trị domain mà BKNS gửi cho bạn.

(quên mật khẩu bạn có thể chọn chức năngForgot your password? và điền email đăng ký để lấy lại mật khẩu)

Bước 2: Vào Domain và chọn List all oder

sau khi chọn list all oder thì sẽ hiển thị toàn bộ domain bạn đăng ký.

Bước 3: kick vào domain của bạn

Bước 4: sau đó kick tiếp DNS Management

Tiếp theo nhìn sang trái và chọn như hình dưới đây :

Bước 5: add thêm bản ghi A và MX với các giá trị như hình dưới:

Bước 6:  Tạo bản ghi @ , * , www và trỏ IP tới server chứa host của bạn.

Thêm bản ghi * nữa nhé:

 

Bước 7: Chuyển sang tab MX record và tạo bản ghi MX dùng cho mail.

Chúc các bạn thành công!

 

<!--[if gte mso 9]>

  • 43 người đã đánh giá bài viết này là hữu ích
Bài viết này có giúp quý khách giải quyết vấn đề đang gặp?

Related Articles

Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền

1. Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu...

Ai có thể đăng ký tên miền?

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên...

Ai quản lý các tên miền?

Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation...

Bảo mật thông tin tên miền là gì ?

Khi Quý khách đăng ký một tên miền với nhà đăng ký...

Cá nhân được đăng ký dưới những nhóm tên miền VN nào?

Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn;...