Cách đăng ký để lấy DNS trung gian.

Bước 1: Bạn truy cập vào http://tenmien.bkns.vn.

Bạn lưu ý để đăng ký DNS trung gian thì trước tiên DNS phải được trỏ về dns1.bkns.vn và dns2.bksn.vn như yêu cầu ở dưới :

 

Bước 2 : điền đầy đủ thông tin domain , email , mật khẩu, mã bảo vệ ( chú ý mã bảo vệ phân biệt chữ HOA và chữ thường )

 

Bước 3:Khi đăng ký xong là bạn đã có thông tin để đăng nhập.

Bạn đăng nhập và tạo các bản ghi, IP về host của bạn.

 

 

 

  • 7 người đã đánh giá bài viết này là hữu ích
Bài viết này có giúp quý khách giải quyết vấn đề đang gặp?

Related Articles

Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu tên miền

1. Các quy định về thông tin liên hệ khi đăng ký, cập nhật dữ liệu...

Ai có thể đăng ký tên miền?

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên...

Ai quản lý các tên miền?

Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation...

Bảo mật thông tin tên miền là gì ?

Khi Quý khách đăng ký một tên miền với nhà đăng ký...

Cá nhân được đăng ký dưới những nhóm tên miền VN nào?

Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn;...