Để các cấu hình DNS như hướng dẫn dưới đây có hiệu lực. Domain của quý khách phải được trỏ về các nameserver: ns1.bkdns.vn, ns2.bkdns.vn và ns3.bkdns.vn. Các bạn có thể kiểm tra các nameserver đã được trỏ chính xác chưa tại: http://www.intodns.com/

Kết quả trả về như dưới là chính xác:


Các bước cấu hình DNS tại BKNS:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống: https://khachhang.bkns.vn/

Nếu bạn đang quản lý tại: http://dns.bkns.vn thì tham khảo link: http://dns.bkns.vn/faq.htm

Bước 2: Vào phần tên miền, chọn vào Manage DNS.


Bước 3
: Chọn vào tên miền cần chỉnh sửa bản ghi.

Tại trang cấu hình bản ghi đã có sẵn các bản ghi được tạo ra và IP mặc định. Để trỏ tên miền này tới một IP máy chủ của quý khách. Chúng ta chỉ cần đổi địa chỉ IP đang có như trong hình thành IP cần trỏ tới và lưu lại. Tên miền sẽ nhận IP mới sau 5 đến 10 phút.

Những bản ghi khác bạn không nên xóa nhé.


Để thêm bản ghi mới, tại phần Add Record, chúng ta nhập vào các ô rồi nhấn vào Lưu thay đổi. 

Ví dụ chúng ta cần trỏ subdomain là upload.bkns.net về địa chỉ IP 123.30.209.4 thì tại màn hình Thêm Record trên, ta nhập:

Phần Name (mục 1), nhập vào giá trị là: upload

Phần Type (mục 2), chọn kiểu là: A

Phần Địa chỉ (mục 3) sẽ có sau khi chọn mục Type, nhập vào giá trị: 123.30.209.4

Sau đó nhấn vào mục Lưu cấu hình.

Sau các bước trên, subdomain upload.bkns.net sẽ được trỏ về địa chỉ như ta đang cần.

Các lỗi có thể gặp khi sử dụng hệ thống DNS.

1. Chỉnh sửa các bản ghi nhưng không có tác dụng.

Lỗi này thường xảy ra khi tên miền chưa trỏ nameserver về đúng như yêu cầu. Chúng ta cần kiểm tra lại nameserver của tên miền.

2. Vào tên miền đã đúng nameserver nhưng ra nội dung như bên dưới.

Đây là trang mặc định được tạo ra trên DNS khi bản ghi của domain được khởi tạo. Chúng ta chỉ cần trỏ lại IP mặc định thành IP của máy chủ đang chứa website là nội dung trang web sẽ hiển thị chính xác.

3. Click vào để chỉnh sửa bản ghi thì gặp lỗi:

 Lỗi này gặp phải do tên miền này chưa có bản ghi trên hệ thống DNS Cluster. Với mỗi tên miền được khởi tạo ra, nếu tên miền đó nhận nameserver không khớp như trên. Hệ thống sẽ tự động xóa bỏ bản ghi ra khỏi hệ thống. Để hoạt động trở lại, quý khách cần trỏ lại nameserver theo mặc định và gửi yêu cầu hỗ trợ cho bộ phận kỹ thuật để khởi tạo lại zone cho tên miền.

Was this answer helpful? 67374 Users Found This Useful (67912 Votes)