Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các bản ghi để sử dụng được dịch vụ Cloud Email. bài hướng dẫn được thực hiện trên hệ thông quản lý dns của BKNS tại: khachhang.bkns.vn đối với tên miền ở hệ thống khác các bạn có thể tham khảo bài viết này để áp dụng tương tự.

Các bước cấu hình DNS tại BKNS:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống: https://khachhang.bkns.vn/

Bước 2: Vào phần tên miền, chọn vào Manage DNSnhư ảnh dưới.
Email cloud BKNS

Bước 3
: Chọn vào tên miền cần chỉnh sửa bản ghi.

sau bước 2 bạn sẽ thấy toàn bộ các tên miền đang được đăng ký tại BKNS, bạn có thể chọn tên miền đang cần cấu hình bản ghi click vào edit (phần có hình cây bút ở ô 02 trong ảnh dưới) hoặc gõ tên miền vào phần search để tìm tên miền của bạn.
Tên miền BKNS
Email cloud BKNS
Sau khi click edit bạn sẽ thấy giao diện sửa bản ghi DNS như ảnh dưới.

Email cloud BKNS


Trong khung 03: là toàn bộ các bản ghi của tên miền hiện tại,
Các bản ghi A trỏ domain về địa chỉ IP
Các bản ghi MX dành cho email.
Để thêm bản ghi mới bạn click vào Add Record trong khung 04 ở hình trên, sau khi click bạn sẽ hiện ra popup như ảnh dưới là phần để thêm các bản ghi mới
Email cloud BKNS
 các giá trị trong cấu hình:
Name : tên bản ghi cần cấu hình, (ở đây mình đang thêm bản ghi SMTP nên điền SMTP)
Type :   Giá trị bản ghi đang cần cấu hình (Mình đang chọn là Cname )
TTL:        để mặc định
RDATA: Nhập đích đến (ở đây mình chọn smtp81033.bkns.com.vn)
Sau khi nhập đủ thông tin bạn click vào Add Record
ở trên mình đã hướng dẫn bạn trỏ bản ghi SMTP cho email của BKNS,
Để email hoạt động được bạn cần cấu hình các bản ghi còn lại tương tự như bản ghi trên sau khi bạn đã add toàn bộ các bản ghi bạn chọn Save Changesđể thay đổi có hiệu lực :

@

MX

smtp81033.bkns.com.vn

10

smtp

CNAME

smtp81033.bkns.com.vn

 

imap

CNAME

smtp81033.bkns.com.vn

 

pop

CNAME

smtp81033.bkns.com.vn

 

mail

CNAME

smtp81033.bkns.com.vn

 

@

TXT

v=spf1 mx a:smtp81033.bkns.com.vn ~all

 


Trong khi tạo bản ghi MX có 2 giá trị: Preference là 10, Exchange smtp81033.bkns.com.vn

Hướng Dẫn tạo tài khoản và quản lý Email Cloud bạn xem tại, Quản lý Email Cloud
Was this answer helpful? 2 Users Found This Useful (3 Votes)