Cách tạo database, thông tin truy cập vào PHPMyadmin

Khai báo database là một bước rất quan trọng để bạn cài đặt cho các website  mã nguồn PHP như diễn đàn vBulletin, các trang nhạc, blog...

Dưới đây là hướng dẫn tạo các thông tin database trong hosting linux.

- Bước 1: Trong controlpanel của bạn. Chọn chức năng MySQL® Databases tại danh mục Databases (Hình1)

Hình 1

- Bước 2: Điền các thông tin:

New Database: Nhập Tên database của bạn sau đó chọn Create Database (hình 2)

Hình 2

Database username:Tên người quản trị database

Username password: Mật khẩu của username 
    Bấm Creat User sau khi nhập đầy đủ thông tin

Add User To Database: Chọn Kết nối user với database bấm Add


Hình 3

 

- Bước 4: Dùng các thông tin liệt kê bên dưới để điền vào mã nguồn của bạn, các cửa sổ cài đặt đòi hỏi database name, database user để hoàn thành cài đặt. (hình4)

hình 4

Chú ý: Các thông tin trên cũng chính là thông tin đăng nhập vào trang PHPMyadmin của bạn.

  • 18 người đã đánh giá bài viết này là hữu ích
Bài viết này có giúp quý khách giải quyết vấn đề đang gặp?

Related Articles

sử dụng gì để bakup, restore database tốt nhất?

Bạn nên sử dụng code backup My SQL Dumper để backup database của bạn. My SQL Dumper hỗ trợ rất...

Hướng dẫn xử lý lỗi 500 khi search trên VBB

Bạn có thể sẽ gặp lỗi này khi sử dụng chức năng tìm kiếm ở VBB với các máy chủ cài đặt phiên bản...

Hướng dẫn tạo và bảo mật Database trong hosting linux

* Hướng dẫn tạo Database để bảo mật hơn. - Đăng nhập vào quản trị hosting và chọn...