Với website của bạn đã đăng ký tên miền và hosting.

của mình ở đây là tên miền : dongtestlinux.tk và đăng ký hosting linux.

Bước  1: Bạn phải có bộ code vbb

Bước 2 : Upload file vbb lên host. Có rất nhiều cách để bạn có thể upload file lên host.

- có thể sử dụng ngay tiện ích của firefox đó là fireFTP

- download các phần mềm hỗ trợ upload file lên host như là : cuteFTP, FileZilla , ...

và mình xin hướng dẫn các bạn với upload file với phần mềm cuteFTP như sau :

+ đăng nhập vào cuteFTP :

các bạn cần chú ý 3 thông số là : host , user và password đó là những thông số mà BKNS gửi cho bạn.

+ Upload lên host

- có 2 cách để bạn upload file

Lưu ý : BKNS hỗ trợ bạn upload file *.zip lên sever. Mình khuyên bạn là nên nén vào vào upload file *.zip, sẽ giảm thiểu đáng kể thời gian cho bạn.

Sau khi upload file *.zip thì bạn có thể extract nó trong phần quản trị hosting ( ở đây là DrectAdmin) .

* Upload file trực tiếp  vào thư mục /domains/tên domain của bạn /public_html

* bạn tạo ra 1 folder và up folder đó vào thư mục /domains/tên domain của bạn /public_html/ tên folder bạn up.

- Mình upload vào file public_html với tên là vbb .

- tạo csdl

- cấu hình file " includes/config.php.new " và đổi tên file này thành " config.php " và thay đổi thông tin như sau :


$dbusername = 'xxx'; (người sử dụng database)
$dbpassword = 'xxxx'; (pass người sử dụng)
$dbname = 'xxxx'; ( tên database bạn tạo)

Bước 3 : cài đặt vbb .

- của mình là mình upload 1 file vbb vào public_html và extract ra 1 folder có tên là vbb. vì vậy mình gõ " tên domain/vbb " màn hình cài đặt sẽ hiện ra và nó tự động tìm

đến thư mục " tên domain / vbb/ install/install.php ".

ấn Begin install để bắt đầu cài đặt .

chờ đợi và sẽ tiếp tục bước tiếp theo :

3 thông tin dưới như BB URL, Home URL , Webmaster email address đó là thông tin mặc định mà khi chạy sẽ  hiện ra. bạn ko thay đổi thông tin nhé.

bạn chỉ thay đổi tiêu đề BB hoặc Homepage Title.  và Ok ....

để mặc định và ok ....

 

tiếp đến là màn hình cài đặt admin cho bạn . và Ok ....

 

 

yes và tiếp tục ....

 

cài đặt hoàn thành. bạn có thể quay lại màn hình cài đặt để xem chi tiết hoặc vào trang quản lý của Admin.

chú ý : sau khi cài đặt xong thì bạn xóa file install.php đi( Hoặc đổi tên thư mục install) để hoàn tất quá trình cài đặt.

Sau khi cài xong bạn xóa file install hoặc rename file đó đi.

và cuối cùng tận hường thành quả nhé  !.

 

 

Bài viết này có giúp quý khách giải quyết vấn đề đang gặp? 33 người đã đánh giá bài viết này là hữu ích (52 người đã bình chọn)