Hướng dẫn tạo và bảo mật Database trong hosting linux

* Hướng dẫn tạo Database để bảo mật hơn.

- Đăng nhập vào quản trị hosting và chọn MySQL Management

- Tạo  database mới.

- Bước tiếp theo ... tạo tên database và user theo ý của bạn

- Ở bước này bạn chú ý đến password của database nhé. Bạn nên sử dụng chức năng Random để tạo ra những mật khẩu

database khó nhớ. Có nhiều bạn tự gõ password để dễ nhớ, nhưng như thế thì dữ liệu của mình cũng dễ bị tấn công.

- Sau khi tạo xong database thì sẽ có thông tin của database và thông tin này rất quan trọng. Thông tin này để cấu hình

config và đăng nhập MyPhpAdmin. Bạn lưu ý bảo quản thông tin này nhé .

* Hướng dẫn phân quyền database

- Sau khi bạn đã tạo database thì phân quyền cho database. Bạn click vào database nào mà bạn muốn chọn.

- Bạn có thể đổi mật khẩu và thay đổi các đặc quyền ( priveleges ) như hình dưới :

- Bước tiếp theo...

- ở đây bạn có thể phân lại quyền cho database như chèn, thêm, sửa , xóa...

- Nhưng có 2 đặc quyền quan trọng đó là Drop, bạn nên đặt  drop bằng No . Đó là không để cho xóa bỏ database.

* Lưu ý: - Bạn cố gắng là tránh tạo những mật khẩu database dễ đoán và phân quyền database nhé.

- Hoặc bạn có thể mua phần mềm mã hóa Zend để bảo mật hơn nữa .

  • 16 người đã đánh giá bài viết này là hữu ích
Bài viết này có giúp quý khách giải quyết vấn đề đang gặp?

Related Articles

Cách tạo database, thông tin truy cập vào PHPMyadmin

Khai báo database là một bước rất quan trọng để bạn cài đặt cho các website  mã nguồn PHP như...

sử dụng gì để bakup, restore database tốt nhất?

Bạn nên sử dụng code backup My SQL Dumper để backup database của bạn. My SQL Dumper hỗ trợ rất...

Hướng dẫn xử lý lỗi 500 khi search trên VBB

Bạn có thể sẽ gặp lỗi này khi sử dụng chức năng tìm kiếm ở VBB với các máy chủ cài đặt phiên bản...