Chào các bạn,
BKNS hướng dẫn các bạn upload và cài đặt mã nguồn Opencart trên DirectAdmin hosting linux như sau: 
* Bước 1:  Download mã nguồn Opencart.
- Bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang chủ opencart: http://www.opencart.com/ hoặc download tại đây .
* Bước 2: Upload lên hosting bằng công cụ trực tiếp trên Directadmin( Lưu ý: chỉ hỗ trợ file định dạng .ZIP).
- Truy cập vào hosting và thực hiện theo các bước sau: 

Sau khi đã upload có file bạn chọn extract theo hướng dẫn sau:

 
* Bước 3: Upload bằng công cụ CuteFTP.
- Các bạn cần donwload phần mềm cuteFTP và sử dụng " thông tin quản trị hosting" mà BKNS gửi cho bạn để truy cập như sau:
 
- Bạn cần nhập các thông tin: 
+ host: địa chỉ IP
+ username: user hosting
+ password: password hosting
+ port: mặc định 21
- Sau khi đã kết nối bạn upload toàn bộ dữ liệu hoặc file nén .zip vào thư mục domains/tendomain/public_html.
* Bước 4: Tạo database
- Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau: 
* Bước 5: Cài đặt mã nguồn.
- Sau khi đã upload và giải nén, bạn truy cập vào tendomain hoặc nếu upload thành thư mục ví dụ opencart bạn cần truy cập vào tendomain/opencart.
 


Bạn lựa chọn continue >>>Bước này hệ thống sẽ kiểm tra các yêu cầu phiên bản và trạng thái hệ thống tương thích với mã nguồn của bạn.
Bước trên bạn cần nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu:
1.
- database host: localhost
- user: user database của bạn
- password: mật khẩu database
- database name: tên database
2.
- username: user admin của bạn tùy nhập
- password: mật khẩu admin
- E-mail: email admin
Mọi thông tin database bạn đã tạo trước đó.Sau khi bạn đã cài đặt thành công, hệ thống sẽ thông báo cho bạn biết cần xóa hoặc đổi tên thư mục install trong bộ mã nguồn của bạn.
Và sau đó bạn truy cập lại website và hưởng thụ thành quả.


Kết thúc quá trình cài đặt, bạn có thể tùy biến tiếp theo để có một website hiển thị theo ý muốn.
Chúc các bạn thành công!.
 
 
Was this answer helpful? 25 Users Found This Useful (41 Votes)