Cloudlinux OS

12.50 (USD)
Monthly
  • Hệ điều hành chuyên dụng cho các máy chủ Linux Hosting

Giới hạn tài nguyên máy chủ cho mỗi account hosting.
Chống local hack.
Hỗ trợ chọn nhiều phiên bản PHP trên 1 máy chủ.
Tăng hiệu năng máy chủ

KernelCare

3.50 (USD)
Monthly

Tự động cập nhật hệ điều hành không cần reboot.