Cloudlinux OS

365,000đ
Monthly
  • Hệ điều hành chuyên dụng cho các máy chủ Linux Hosting

Giới hạn tài nguyên máy chủ cho mỗi account hosting.
Chống local hack.
Hỗ trợ chọn nhiều phiên bản PHP trên 1 máy chủ.
Tăng hiệu năng máy chủ

KernelCare

70,000đ
Monthly

Tự động cập nhật hệ điều hành không cần reboot.