DA License - Chi phí (VNĐ/tháng)

300,000đ
Monthly

Bản quyền DirectAdmin , giành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ dùng riêng

DA Standard

890,000đ
Monthly

Bản quyền DirectAdmin , giành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ dùng riêng

DA License - Chi phí (VNĐ/năm)

1,900,000đ
Annually

Bản quyền DirectAdmin , giành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ dùng riêng

Directadmin LITE

450,000đ
Monthly

Bản quyền DirectAdmin , giành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ dùng riêng