DA License - Chi phí (VNĐ/tháng)

15.00 (USD)
Monthly

Bản quyền DirectAdmin , giành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ dùng riêng

DA Standard

39.50 (USD)
Monthly

Bản quyền DirectAdmin , giành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ dùng riêng

DA License - Chi phí (VNĐ/năm)

95.00 (USD)
Annually

Bản quyền DirectAdmin , giành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Máy chủ ảo – VPS- Máy chủ dùng riêng