BKEM01

900,000.00đ
Monthly
 • Số lượng email khách hàng Không giới hạn.
 • Email tối đa 50.000mail/tháng.
 • Tốc độ gửi 500 email/giờ.

Hệ thống Email Marketing hỗ trợ gửi Email quảng bá với số lượng cực lớn.

BKEM02

1,300,000.00đ
Monthly
 • Số lượng email khách hàng Không giới hạn.
 • Email tối đa 70.000mail/tháng.
 • Tốc độ gửi 800 email/giờ.

Hệ thống Email Marketing hỗ trợ gửi Email quảng bá với số lượng cực lớn.

BKEM03

1,500,000.00đ
Monthly
 • Số lượng email khách hàng Không giới hạn.
 • Email tối đa 100.000mail/tháng.
 • Tốc độ gửi 800 email/giờ.

Hệ thống Email Marketing hỗ trợ gửi Email quảng bá với số lượng cực lớn.

BKEM04

1,800,000.00đ
Monthly
 • Số lượng email khách hàng Không giới hạn.
 • Email tối đa 150.000mail/tháng.
 • Tốc độ gửi 1500 email/giờ.

Hệ thống Email Marketing hỗ trợ gửi Email quảng bá với số lượng cực lớn.