BKSL01

296,400.00đ
12 tháng


Dung lượng 1GB SSD
Băng thông 20GB
Tên miền 01
Parked/Tên miền con 03
Tài khoản FTP 02
Tài khoản Email 05
Cơ sở dữ liệu MySQL 02
CPU 01 Core
RAM01GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7BKSL02

270,000.00đ
6 tháng


Dung lượng 1.5GB SSD
Băng thông Unlimited
Tên miền 02
Parked/Tên miền con 05
Tài khoản FTP 03
Tài khoản Email 10
Cơ sở dữ liệu MySQL 04
CPU 01 core
RAM01GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Tặng 1 năm khi mua tên miền COM, NETBKSL03

210,000.00đ
3 tháng


Dung lượng 2.5GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 03
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL 05
CPU 01 Core
RAM01GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7BKSL03+

285,000.00đ
3 tháng


Dung lượng 3.5GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 04
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL 07
CPU 01 Core
RAM01GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7BKSL04

390,000.00đ
3 tháng


Dung lượng 5GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 05
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL 12
CPU 01 Core
RAM1.5GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7BKSL04+

540,000.00đ
3 tháng


Dung lượng 7GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 06
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL 15
CPU 02 Core
RAM02GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7BKSL05

225,000.00đ
1 tháng


Dung lượng 10GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 08
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL 16
CPU 02 Core
RAM2.5GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7BKSL05+

260,000.00đ
1 tháng


Dung lượng 12GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tên miền 12
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL 20
CPU 02 Core
RAM2.5GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7Included With Every Plan

  • Caches Support: Memcached, Redis, LSCache
  • Free SSL Unlimited
  • Jetbackup: Daily
  • OS: Cloud Linux 6/7/8
  • Auto installer: Softaculous
  • Database: Mariadb
  • Storage: SSD Enterprise