BKCP-RL01

1,170,000đ
3 tháng


Dung lượng 05GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản (User) 10
Tên miền Không giới hạn
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL Không giới hạn
CPU 01 Core
RAM01GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7BKCP-RL02

730,000đ
1 tháng


Dung lượng 15GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản (User) 30
Tên miền Không giới hạn
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL Không giới hạn
CPU 01 Core
RAM01GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7BKCP-RL03

1,230,000đ
1 tháng


Dung lượng 20GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản (User) 50
Tên miền Không giới hạn
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL Không giới hạn
CPU 01 Core
RAM01GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7BKCP-RL04

1,500,000đ
1 tháng


Dung lượng 50GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản (User) 70
Tên miền Không giới hạn
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL Không giới hạn
CPU 01 Core
RAM01GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7BKCP-RL05

1,800,000đ
1 tháng


Dung lượng 80GB SSD
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản (User) 100
Tên miền Không giới hạn
Parked/Tên miền con Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Tài khoản Email Không giới hạn
Cơ sở dữ liệu MySQL Không giới hạn
CPU 01 Core
RAM01GB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7Included With Every Plan

  • Caches Support: Memcached, Redis, LSCache
  • Free SSL Unlimited
  • Jetbackup: Daily
  • OS: Cloud Linux 7/8
  • Auto installer: Softaculous
  • Storage: SSD Enterprise
  • Database: Mariadb