BK-01 VDC

90.00 (USD)
Monthly
 • Băng thông trong nước 50 Mbps
 • Băng thông quốc tế 4Mbps
 • Địa chỉ ip 01
 • Công suất điện 300W
 • Chuẩn không gian 1U

BK-02 VDC

125.00 (USD)
Monthly
 • Băng thông trong nước 100 Mbps
 • Băng thông quốc tế 6Mbps
 • Địa chỉ ip 01
 • Công suất điện 300W
 • Chuẩn không gian 1U

Bk-03 VDC

444.00 (USD)
Quarterly
 • Băng thông trong nước 200 Mbps
 • Băng thông quốc tế 10 Mbps
 • Địa chỉ ip 01
 • Công suất điện 300W
 • Chuẩn không gian 1U

TCĐ - Thiết bị ( SW,FW)

65.00 (USD)
Monthly

Bổ sung băng thông trong nước: 1Gbps

400.00 (USD)
Monthly
 • Băng thông trong nước 1Gbps

Thuê chỗ đặt thiết bị (SW, FW ...)

60.00 (USD)
Monthly

Thuê Tủ Rack

925.00 (USD)
Monthly

1 Không gian Rack 47 U
2 Công suất điện 10KW
3 Kênh dedicated ( trong nước/quốc tế) Theo option
4 IP public (IPV4) 0
5 IP public (IPV6 ) Miễn phí
6 UPS,HVAC, IP-KVM Có
7 2 nguồn điện độc lập Có
8 Hệ thống dập lửa tự động FM200
9 Thiết bị cảnh báo khói sớm ( HSSD) Có
10 Hệ thống cảnh báo rò rỉ chất lỏng Có
11 Nhiệt độ tiêu chuẩn 22+- 2 0C, độ ẩm 50%+- 5RH 24/7