FPT IDC

4,500,000đ
Quarterly


Rack Space 1U (4.45Cm)
Power 400W
Internal Internet Speed (Down/Up) 200Mbps
International Internet Speed (Down/Up) 20 Mbps
Network Cards Port 1Gbps
Bandwidth Unlimited
Ipv4 01
Ipv6 Free
Datacenter Tier 3
UPS/Generator backup
Air conditioning
Support 24/7VNPT IDC

1,600,000đ
Monthly


Rack Space 1U (4.45Cm)
Power 300W
Internal Internet Speed (Down/Up) 200Mbps
International Internet Speed (Down/Up) 20 Mbps
Network Cards Port 1Gbps
Bandwidth Unlimited
Ipv4 01
Ipv6 Free
Datacenter Tier 3
UPS/Generator backup
Air conditioning
Support 24/7BK-VNPT01

5,100,000đ
Quarterly
 • • Chỗ đặt máy chủ 1U
 • • Công suất điện 400
 • • Lưu lượng thông tin Không giới hạn
 • • Băng thông trong nước 100Mbps
 • • Băng thông quốc tế 5Mbps
 • • Cổng cắm mạng 1Gbps
 • • Điện máy nổ dự phòng Có
 • • UPS Có
 • • IP v4 01 Ip/Máy
 • • Hỗ trợ kĩ thuật 24/7

• Giảm 3% khi thanh toán 12 tháng.

BK-VNPT02

6,300,000đ
Quarterly
 • • Chỗ đặt máy chủ 1U
 • • Công suất điện 400
 • • Lưu lượng thông tin Không giới hạn
 • • Băng thông trong nước 200Mbps
 • • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • • Cổng cắm mạng 1Gbps
 • • Điện máy nổ dự phòng Có
 • • UPS Có
 • • IP v4 01 Ip/Máy
 • • IP v6 Miễn phí
 • • Hỗ trợ kĩ thuật 24/7

• Giảm 3% khi thanh toán 12 tháng.

BK - FPT01

4,500,000đ
Quarterly
 • • Chỗ đặt máy chủ 1U
 • • Công suất điện 400
 • • Lưu lượng thông tin Không giới hạn
 • • Băng thông trong nước 100Mbps
 • • Băng thông quốc tế 5Mbps
 • • Cổng cắm mạng 1Gbps
 • • Điện máy nổ dự phòng Có
 • • UPS Có
 • • IP v4 01 Ip/Máy
 • • Hỗ trợ kĩ thuật 24/7

• Giảm 3% khi thanh toán 12 tháng.

BK - FPT02

5,700,000đ
Quarterly
 • • Chỗ đặt máy chủ 1U
 • • Công suất điện 400
 • • Lưu lượng thông tin Không giới hạn
 • • Băng thông trong nước 200Mbps
 • • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • • Cổng cắm mạng 1Gbps
 • • Điện máy nổ dự phòng Có
 • • UPS Có
 • • IP v4 01 Ip/Máy
 • • IP v6 Miễn phí
 • • Hỗ trợ kĩ thuật 24/7

• Giảm 3% khi thanh toán 12 tháng.

FPT IDC OFFLINE

1,400,000đ
Monthly
 • Chỗ đặt máy chủ 1U
 • Công suất điện 400W
 • Lưu lượng thông tin Không giới hạn
 • Băng thông trong nước Không
 • Băng thông quốc tế Không
 • Cổng cắm mạng 1Gbps
 • Điện máy nổ dự phòng Có
 • UPS Có
 • IP v4 01
 • IP v6 Miễn phí
 • Hỗ trợ kĩ thuật 24/7

VNPT IDC OFFLINE

1,600,000đ
Monthly
 • Chỗ đặt máy chủ 1U
 • Công suất điện 300W
 • Lưu lượng thông tin Không giới hạn
 • Băng thông trong nước Không
 • Băng thông quốc tế Không
 • Cổng cắm mạng 1Gbps
 • Điện máy nổ dự phòng Có
 • UPS Có
 • IP v4 01
 • IP v6 Miễn phí
 • Hỗ trợ kĩ thuật 24/7